Darmowa dostawa od 149,00 zł

Polityka Prywatności / RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO
Podanie danych osobowych, a również zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

W każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie lub korzystając z naszej pomocy poprzez kontakt z nami.

⦁ Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych podanych w sklepie galakor.pl jest
GRAFAG SP.J. mająca swoją siedzibę na ulicy. JANASA 13, 26-300 OPOCZNO
NIP: 768-15-60-375

⦁ System ochrony danych osobowych
Grafag SP.J zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Do najważniejszych elementów zastosowanego przez nas systemu ochrony danych osobowych należą:

1.Certyfikat SSL, który gwarantuje, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a galakor.pl jest zaszyfrowana poprzez 256 bitowy klucz.
2.Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe przez możliwie jak najkrótszy czas.
3.Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione w zakresie ochrony danych osobowych.
4.System IT galakor.pl oraz procedury wewnątrz firmy spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

⦁ Dane osobowe, cel i czas przechowywania
1. Rejestracja
W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta na stronie galakor.pl
Zarejestrowany Klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub całkowicie usunąć dane ze strony galakor.pl
W trakcie rejestracji prosimy o:
1. imię i nazwisko – dane potrzebne do wystawienia dokumentu sprzedaży
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy oraz miasto) – dane do późniejszego zaadresowania przesyłki
3. e-mail – adres mailowy konieczny do logowania oraz komunikacji związanej z korzystaniem ze strony galakor.pl
4. numer telefonu – konieczny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez firmy dostarczające przesyłki)
Dane przechowywane są przez okres 5 lat od ostatniego logowania.

⦁ Złożenie zamówienia

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych, które zostały podane przy procesie rejestracji.
Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:
1. imię i nazwisko – dane potrzebne do wystawienia dokumentu sprzedaży
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy oraz miasto) – dane do późniejszego zaadresowania przesyłki
3. e-mail – adres mailowy konieczny do logowania oraz komunikacji związanej z korzystaniem ze strony galakor.pl
4. numer telefonu – konieczny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez firmy dostarczające przesyłki)

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
1. imię i nazwisko – dane potrzebne do wystawienia dokumentu sprzedaży
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy oraz miasto) – dane do późniejszego zaadresowania przesyłki
3. e-mail – adres mailowy konieczny do logowania oraz komunikacji związanej z korzystaniem ze strony galakor.pl
4. numer telefonu – konieczny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez firmy dostarczające przesyłki)

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
1. imię i nazwisko – dane potrzebne do wystawienia dokumentu sprzedaży
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy oraz miasto) – dane do późniejszego zaadresowania przesyłki
3. e-mail – adres mailowy konieczny do logowania oraz komunikacji związanej z korzystaniem ze strony galakor.pl
4. numer telefonu – konieczny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez firmy dostarczające przesyłki)

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez stronę galakor.pli następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:
1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :
DPD POLSKA SP. Z O. O.
Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego po roku w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.

⦁ Korespondencja
W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, w formularzach odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji dane te zostaną niezwłocznie usunięte oraz nie będą przetwarzane.

Prosimy o nieprzekazywanie nam informacji i danych osobowych, o której nie prosimy i nie mają związku ze złożonym zamówieniem.

⦁ Cookies
Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na stronę galakor.pl stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta galakor.pl

W ramach galakor.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
W ramach strony galakor.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1. pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach galakor.pl np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na stronie.
3. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych galakor.pl
3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach galakor.pl
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies.

W przypadku, gdy nie wyrażono zgody na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies można je zablokować poprzez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki internetowej. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących ze strony galakor.pl nie możemy zagwarantować poprawnego wyświetlania oraz funkcjonowania technicznego strony.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie galakor.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić. Inormację jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

⦁ galakor.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta strona galakor.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z galakor.pl . Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą takich zagadnień jak typ urządzenia, system operacyjny, rodzaj przeglądarki internetowej, rozdzielczość ekranu, głębia kolorów, IP, dostawca usług internetowych, czy adres wejścia na galakor.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji galakor.pl w celu zapewnienia jak największego komfortu użytkowania.
Dane te służą jedynie jako materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Galakor.pl korzysta z serwerów IAI Spółka Akcyjna Aleja Piastów 30 PL-71-064 Szczecin)
Firma ta nie ma bezpośredniego dostępu do danych osobowych i nie przetwarza ich w żaden sposób.
Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.

⦁ Galakor.pl (cookies)
Galakor.pl wykorzystuje cookies do:
1.zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym pliki cookie zostają skasowane)
2.zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut od ostatniej aktywności, po czym pliki cookie są kasowane)
3.tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania galakor.pl

⦁ Przekazywanie Twoich danych osobowych
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, galakor.pl takie dane udostępni.

Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.

W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

⦁ Twoje prawa
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
2. dostępu do danych osobowych
3. odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
4. sprostowania lub usunięcia danych osobowych
5. przenoszenia danych osobowych
6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane.

⦁ Kontakt
Strona galakor.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, natomiast tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail galakor@galakor.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt email galakor@galakor.pl

Keyword
płytki lustrzane
daszki szklane
drzwi przesuwne
kabiny prysznicowe
loft

lustro
lustro okrągłe
kabina prysznicowa
kabina prysznicowa 90x90
kabina prysznicowa z brodzikiem
kabina prysznicowa 80x80
drzwi prysznicowe
drzwi przesuwne szklane
system drzwi przesuwnych
okrągłe lustro
ścianka prysznicowa
prysznic walk in
kabiny prysznicowe z brodzikiem
prysznic z brodzikiem
drzwi szklane przesuwne
kabina walk in
kabina
drzwi przesuwne naścienne
drzwi przesuwne do pokoju
drzwi do kabiny prysznicowej
drzwi przesuwne drewniane
kabina prysznicowa wolnostojąca
szklane drzwi przesuwne
drzwi suwane
przesuwane drzwi
system do drzwi przesuwnych
drzwi do prysznica
ścianki prysznicowe
lustra okrągłe
kabiny prysznicowe 90x90
przesuwne
drzwi wewnętrzne przesuwne
kafelki lustrzane
kabiny prysznicowe 80x80
drzwi przesuwne wewnętrzne
okragle lustro
lustrzane płytki
lustro okrągłe czarne
drzwi przesuwne białe
drzwi przesuwne podwójne
lustro okrągłe na pasku
kabina z brodzikiem
kabina prysznicowa walk in
kabiny prysznicowe wolnostojące
kabina prysznicowa zabudowana
kabina prysznicowa 90x90 z brodzikiem
kabina prysznicowa z brodzikiem 90x90
kabina prysznicowa z brodzikiem 80x80
kabina 80x80
kabiny łazienkowe
kabina 90x90
kabina prysznicowa 80
daszek szklany
ścianka prysznicowa walk in
okrągłe lustro do łazienki
system przesuwny
prysznic 80x80
prysznic kabina
kabina prysznicowa 90
drzwi przesuwne cena
kabina prysznicowa narożna
drzwi przesuwne do salonu
lustro okrągłe 80 cm
systemy przesuwne
polskie kabiny prysznicowe z brodzikiem
kabina wolnostojąca
kabina prysznicowa 80x80 z brodzikiem
prysznic 90x90
rozsuwane drzwi
kabiny natryskowe
kabina prysznicowa szklana
drzwi prysznicowe 90
drzwi przesuwne do kuchni
drzwi drewniane przesuwne
drzwi przesuwne w kasecie
lustra okragle
drewniane drzwi przesuwne
drzwi szklane prysznicowe
okrągłe lustro na pasku
system przesuwny do drzwi
drzwi prysznicowe 120
duże okrągłe lustro
drzwi kabiny prysznicowej
płytki lustrzane w kuchni
lustrzane kafelki
akcesoria do kabin prysznicowych
walk in kabina
daszek nad drzwi szklany
płytki lustrzane samoprzylepne
kabina prysznicowa wolnostojąca z brodzikiem
lustro okrągłe 70 cm
okrągłe lustro w drewnianej ramie
okrągłe lustro w czarnej ramie
szkło prysznicowe
szklana kabina prysznicowa
drzwi szklane do prysznica
drzwi do kabiny prysznicowej 90
zadaszenia szklane
drzwi prysznicowe 100
kabina prysznicowa pełna
kabiny prysznicowe szklane
lustro do łazienki okrągłe
kabiny prysznicowe z brodzikiem 90x90
prysznice łazienkowe
kabina prysznicowa 4 ścienna
lustro okrągłe w drewnianej ramie
drzwi prysznicowe 80
szyby do kabin prysznicowych
kabiny prysznicowe ceny
płytki lustrzane do kuchni
ścianka prysznicowa 120
lustro czarne okrągłe
ścianka walk in
przesuwane drzwi do pokoju
szklane drzwi prysznicowe
polskie kabiny prysznicowe
drzwi prysznicowe 110
drzwi do kabiny prysznicowej 80
białe drzwi przesuwne
kabiny prysznicowe z brodzikiem 80x80
lustro okrągłe do łazienki
przesuwnych
kabiny prysznicowe zabudowane
drzwi suwane do pokoju
przesuwne drzwi szklane
akcesoria do kabiny prysznicowej
kafle lustrzane
przesuwane
daszek szklany nad drzwi
drzwi do kabiny
kabina z brodzikiem 90x90
kabina prysznicowa zamknięta
kabina z brodzikiem 80x80
szklane drzwi do prysznica
szklane kabiny prysznicowe
kabina narożna
lustro okrągłe 50 cm
drzwi przesuwne system
podwójne drzwi przesuwne
drzwi do prysznica 90
kabiny prysznicowe walk in
lustro okrągłe duże
szkło do prysznica
lustro okrągłe w czarnej ramie
lustrzane płytki w kuchni
kabina szklana
lustra dekoracyjne okrągłe
lustro okragle lazienka
czarne okrągłe lustro
prysznicowe
kabiny prysznicowe narożne
drzwi prysznicowe 100 cm
płytki lustrzane w przedpokoju
małe kabiny prysznicowe
kabiny prysznicowe 80
lustro okrągłe czarne 80 cm
okrągłe lustro w łazience
akcesoria prysznicowe
kabiny prysznicowe 90
drzwi prysznicowe 90 cm
ścianka prysznicowa 100
suwane drzwi
kabina prysznicowa 120
płytki lustrzane na ścianę
lustro okrągłe 80
płytki lustrzane w kuchni opinie
kabina prysznicowa 3 ścienna
szkło do kabiny prysznicowej
szklany daszek
ścianka szklana prysznicowa
tanie drzwi przesuwne
szklany daszek nad drzwi
drzwi do prysznica 80
drzwi prysznicowe szklane
lustro okrągłe czarne 70 cm
płytki szklane lustrzane
kabina 80
drzwi białe przesuwne
ceny kabin prysznicowych
systemy przesuwne do drzwi
szklana ścianka prysznicowa
kabina walk in 120
kabina prysznicowa wolnostojąca 80x80
szklane zadaszenie
lustra okrągłe do łazienki
drzwi prysznicowe 80 cm
kabiny szklane
drzwi suwane szklane
plytki lustrzane aranzacje
lustro okrągłe w czarnej ramie 80 cm
ścianka do prysznica
kabina prysznicowa 80 na 80
drzwi przesuwne czarne
drzwi do kabin prysznicowych
prysznice szklane
okragle lustra na sciane
kabina prysznicowa szkło
systemy przesuwne drzwi
do drzwi przesuwnych
kabiny prysznicowe pełne
prysznic 80
kabina 90
przesuwane drzwi drewniane
drzwi przesuwne w kuchni
system przesuwny drzwi
płytki lustrzane fazowane
ścianka prysznicowa 90
płytki lustrzane do łazienki
brodziki do kabin prysznicowych
lustro dekoracyjne okrągłe
kabina walk in 100
okrągłe czarne lustro
lustro okrągłe na pasku 80 cm
do kabiny prysznicowej
czarne lustro okrągłe
drzwi przesuwne naścienne na wymiar
lustrzane płytki do kuchni
drzwi suwane drewniane
lustro ozdobne okrągłe
lustro okrągłe na pasku 50 cm
drzwi kabina prysznicowa
kabina walk in 90
płytki lustrzane kuchnia
ścianka prysznicowa 80
zabudowana kabina prysznicowa
kabina zabudowana
kabina 4 ścienna
prysznic z brodzikiem 90x90
drzwi wewnętrzne rozsuwane
lustro okrągłe w ramie
prysznic z brodzikiem 80x80
kabina prysznicowa 3 ścienna 80x80
prysznic do kabiny
okrągłe lustro łazienka
ścianka szklana do prysznica
drzwi szklane przesuwne na wymiar
drzwi do kabiny prysznicowej 100
kabina prysznicowa promocja
łazienki kabiny prysznicowe
narożna kabina prysznicowa
kabina walk in 80
drzwi do prysznica 100
duze okragle lustro
kabina narożna 90x90
drzwi podwójne przesuwne
podwójne drzwi przesuwne do salonu
duże lustro okrągłe
kabiny prysznicowe 80x80 z brodzikiem
szklane daszki
okrągłe lustra w salonie
łazienka okrągłe lustro
lustro w drewnianej ramie okrągłe
kabina prysznicowa narożna 90x90
drzwi suwane wewnętrzne
drzwi przesuwne wewnętrzne na wymiar
daszki szklane nad drzwi
drzwi szklane do kabiny prysznicowej
lustra okragle na sciane
cena drzwi przesuwnych
wolnostojąca kabina prysznicowa
okragle lustro lazienkowe
naścienne drzwi przesuwne
ścianka kabiny prysznicowej
ścianka prysznicowa 110
drzwi szklane do kabiny
drzwi przesuwne naścienne cena
drzwi do pokoju przesuwane
lustro okrągłe na pasku 70 cm
kafelki lustrzane do kuchni
drzwi przesuwne szklane cena
kabiny prysznicowe 90x90 z brodzikiem
kabiny prysznicowe małe
lustrzane płytki ścienne
drzwi naścienne przesuwne
lustrzane kafle
kabiny lazienkowe z brodzikiem
drzwi do kabiny prysznicowej 120
okrągłe lustro 80 cm
ścianka szklana do łazienki
kabina prysznicowa 100
przesuwane drzwi do kuchni
płytki lustrzane w salonie
szklane ścianki prysznicowe
drzwi przesuwne szklane na wymiar
lustro okrągłe czarne 50 cm
drzwi prysznicowe narożne
lustro ścienne okrągłe
kabiny prysznicowe polskie
pełna kabina prysznicowa
tanie drzwi przesuwne naścienne
przesuwane szklane drzwi
lustro okrągłe 70
okragle lustro do lazienki
lustro okragle na pasku
wewnętrzne drzwi przesuwne
kabina prysznicowa zabudowana 90x90
łazienka kabina prysznicowa
lustra okrągłe do salonu
szkło do kabin prysznicowych
kabina szklana 90x90
ścianki prysznicowe walk in
kabina prysznicowa wolnostojąca 90x90
ścianki prysznicowe szklane
drzwi przesuwne drewniane białe
drzwi szklane do prysznica 90
drzwi przesuwne z szybą
kabina 3 ścienna
płytki lustrzane cena
drzwi prysznicowe 120 cm
łazienki z kabinami prysznicowymi
kabiny natryskowe z brodzikiem
drzwi przesuwne na szynach
kabina 80x80 z brodzikiem
drzwi szklane przesuwne cena
drzwi przesuwne z lustrem na wymiar
kabina narożna 80x80
system drzwi przesuwnych szklanych
prysznicowa kabina
okrągłe lustro w ramie
ścianka prysznicowa szklana
scianka walk in
drzwi prysznicowe 110 cm
drzwi przesuwne drewniane cena
kabina prysznicowa drzwi
lustro okrągłe dekoracyjne
kabina walk in z brodzikiem
szklane drzwi do kabiny prysznicowej
system przesuwny do drzwi szklanych
prysznic walk in z brodzikiem
drzwi przesuwne jednoskrzydłowe
rozsuwane drzwi do pokoju
ścianka do kabiny prysznicowej
okrągłe lustro do salonu
drzwi wewnętrzne suwane
kabina natryskowa zamknięta
kabina prysznicowa 4 ścienna 80x80
płytki lustrzane 10x20
ścianka prysznicowa 100 cm
system do drzwi przesuwnych szklanych
drzwi szklane przesuwne w kasecie
kompletne kabiny prysznicowe
lustro okrągłe ozdobne
ścianka prysznicowa wolnostojąca
płytki kafelki lustrzane
zadaszenie szklane nad drzwi
lustro w okrągłej ramie
lustrzane kafelki w kuchni
kabina wolnostojąca 90x90
przesuwane drzwi do salonu
okrągłe lustro czarne
lustro lazienkowe okragle
kabina prysznicowa narożna z brodzikiem
prysznic drzwi
lustro w czarnej ramie okrągłe
drzwi wewnętrzne przesuwne cena
drzwi przesuwne szklane czarne
kabiny prysznicowe 80 na 80
kabina prysznicowa narożna 80x80
lustra okrągłe na pasku
szklany daszek nad wejsciem
daszek szklany nad wejściem
lustra okrągłe ozdobne
okragle lustro lazienka
kabina natryskowa z brodzikiem
zabudowane kabiny prysznicowe
lustra okrągłe czarne
kabina prysznicowa 3 ścienna 90x90
drzwi przesuwne drewniane wewnętrzne
rozsuwane drzwi do salonu
ścianki do prysznica
kabina prysznicowa 80 cm
szklane prysznice
ścianki szklane prysznicowe
systemy przesuwne do szkła
drzwi szklane do prysznica 80
drzwi przesuwne do pokoju cena
drzwi kabiny prysznicowej 80
ceny kabin prysznicowych z brodzikiem
kabina wolnostojąca 80x80
duze okragle lustro do lazienki
lustra okragle w drewnianej ramie
lustro okrągłe w łazience
prysznic szkło
brodziki kabiny prysznicowe
kabiny do łazienki
kabina 90x90 z brodzikiem
szklane drzwi przesuwne cena
drzwi przesuwne drewniane podwójne
szklane daszki nad drzwi
kabina prysznicowa 90x90 zabudowana
suwane drzwi do pokoju
lustro czarne okragle
okrągłe lustro dekoracyjne
kabina prysznicowa szklana 90x90
czarne okragle lustro
prysznic szklany z brodzikiem
kabina 120
drzwi przesuwne naścienne szklane
płytki ścienne lustrzane
kabina prysznicowa 110
ścianka prysznicowa 80 cm
przesuwne drzwi wewnętrzne
daszek ze szkła hartowanego
kabiny prysznicowe akcesoria
walk in kabina prysznicowa
prysznic kabina z brodzikiem
narożne kabiny prysznicowe
drzwi przesuwne w pokoju
kabina prysznicowa z brodzikiem 90
ścianka prysznicowa 120 cm
płytki lustrzane opinie
drzwi do prysznica szklane
kabina 80 100
drzwi przesuwne wewnętrzne cena
okrągłe duże lustro
kabina prysznicowa zabudowana 80x80
kafelki lustrzane w kuchni
kafelki lustrzane kuchnia
okrągłe lustro 50 cm
kabina szklana 80x80
system przesuwny do szkła
lustro okrągłe średnica 80 cm
drzwi kabiny prysznicowej 90
kabiny prysznicowe do łazienki
drzwi przesuwne podwójne naścienne
okrągłe lustro do przedpokoju
kabina szklana prysznicowa
płytki lustrzane miedziane
ściana z płytek lustrzanych
drzwi prysznicowe walk in
lustro duże okrągłe
drzwi wewnętrzne przesuwne szklane
drewniane drzwi przesuwne wewnętrzne
kabina prysznicowa ścianka
lustro okragle biale
drzwi przesuwne szklane w kasecie
kabina prysznicowa cała zabudowana
szkło prysznic
lustro okrągłe czarne na pasku
kabina prysznicowa 90x90 wolnostojąca
kabina prysznicowa prosta
rozsuwane drzwi do kuchni
drzwi do salonu przesuwne
okragle lustro na pasku
kabiny prysznicowe narożne z brodzikiem
okrągłe lustro w przedpokoju
kafle lustrzane w kuchni
kabina prysznicowa 3 szyby
drzwi szklane przesuwne podwójne
drzwi przesuwne szklane do pokoju
kabina z prysznicem
lustrzane kafelki do kuchni
ścianka prysznicowa walk in 120
szklana kabina
zamknięta kabina prysznicowa
drzwi przesuwne ze szkła
kabina do prysznica
lustra okrągłe w czarnej ramie
polska kabina prysznicowa
kabina prysznicowa z brodzikiem 80
biale drzwi przesuwne
kabina prysznicowa 90 cm
drzwi przesuwne biale z szyba
prysznic z kabina
lustro okrągłe 50
małe kabiny prysznicowe z brodzikiem
kabina prysznicowa narożna 80
kabiny prysznicowe kompletne
walk in z brodzikiem
plytka lustrzana
drzwi do kuchni przesuwne
kabina prysznicowa 90 na 90
drzwi szklane prysznic
szklane plytki lustrzane
wolnostojące kabiny prysznicowe
okragle lustro w czarnej ramie
pełne kabiny prysznicowe
drzwi natryskowe
drzwi do salonu rozsuwane
drzwi suwane do kuchni
ścianka walk in 100
ścianka prysznicowa 90 cm
ścianka prysznicowa walk in 90
drzwi wewnętrzne szklane przesuwne
lustro okrągłe do salonu
lustrzane płytki na ścianę
kabina prysznicowa walk in 120
ścianka prysznicowa walk in 100
szklane drzwi przesuwne do salonu
kabina prysznicowa szklana 80x80
drzwi przesuwane na szynach
kabiny prysznicowe 80 cm
kabina prysznicowa 90 z brodzikiem
lustro okrągłe w ramie drewnianej
daszki szklane na cięgnach
szklana kabina prysznicowa 90x90
kabiny brodziki
szklane drzwi przesuwne do pokoju
szklany daszek nad wejściem
ozdobne lustro okrągłe
ścianka prysznicowa 110 cm
walk in 80
kabina prysznicowa 120 na 80
lustro okrągłe na skórzanym pasku
okrągłe lustro na skórzanym pasku
lustro okrągłe do przedpokoju
kabiny prysznicowe szklane z brodzikiem
flizy lustrzane
kabina prysznicowa cała
drzwi suwane na wymiar
drzwi suwane do salonu
drzwi szklane suwane
kabiny łazienkowe szklane
daszki szklane nad wejściem
szklane zadaszenie nad wejsciem
drzwi do kabiny prysznicowej 90x90
szklana ścianka do prysznica
okrągłe lustra dekoracyjne
kabina prysznicowa z brodzikiem wolnostojąca
kabina prysznicowa 80x80 zabudowana
drzwi wewnętrzne białe przesuwne
kabina natryskowa 80x80
lustro okrągłe średnica 50 cm
kabina walk in 110
kabina prysznicowa zamknięta 90x90
drzwi przesuwne naścienne białe
płytki łazienkowe lustrzane
kabiny natryskowe wolnostojące
kabina prysznicowa szklana z brodzikiem
kabina prysznicowa akcesoria
drzwi szklane do prysznica 120 cm
okragle czarne lustro
ścianka prysznicowa walk in 80
płytki kuchenne lustrzane
drzwi do prysznica 120
płytki do kuchni lustrzane
prysznice wolnostojące
kabiny łazienkowe wolnostojące
drzwi przesuwne podwójne do pokoju
kabina prysznicowa 4 ścienna 90x90
kuchnia z lustrzanymi plytkami
kabina prysznicowa 80 na 100
drzwi drewniane przesuwne cena
szklane kabiny prysznicowe z brodzikiem
kabina prysznicowa 80 na 90
kabiny z brodzikiem 90x90
kabina prysznicowa z szyby
wysoka kabina prysznicowa
szklane daszki nad wejściem
prosta kabina prysznicowa
drzwi drewniane suwane
szkło kabiny prysznicowe
ścianka prysznicowa walk in 110
kabina prysznicowa 100 na 80
systemy przesuwne do drzwi szklanych
ścianka walk in 120
drzwi przesuwne z kuchni do salonu
kabiny wolnostojące z brodzikiem
drzwi przesuwne z lustrem cena
kabina prysznicowa 80x80 wolnostojąca
kabina prysznicowa walk in 80
system drzwi przesuwnych cena
kabina z brodzikiem 80
ścianki do kabin prysznicowych
kabina 80 80
szklane drzwi przesuwne do kuchni
kabina prysznicowa 80 z brodzikiem
drzwi suwane białe
lustra okragle lazienkowe
szkło kabina prysznicowa
system szklanych drzwi przesuwnych
prysznic 80 cm
drzwi przesuwne pojedyncze
kabiny prysznicowe 100 na 80
drzwi do kabiny prysznicowej 80x80
lustra okrągłe dekoracyjne
płytki lustrzane do kuchni opinie
szklane kabiny
kafelki lustrzane cena
kabiny prysznicowe szklane 90x90
drzwi do kabiny prysznicowej 110
drzwi przesuwne do kuchni cena
drzwi do kabiny prysznicowej 100 cm
płytki cegiełki lustrzane
kabina prysznicowa narożna 90x90 z brodzikiem
kabiny prysznicowe 120
kabiny prysznicowe szkło
drzwi do prysznica 100 cm
drzwi szklane do kabiny prysznicowej 80
prysznic 80 na 100
szklane drzwi suwane
lustrzane plytki kuchnia
kabiny szklane prysznicowe
drzwi wewnętrzne przesuwne naścienne
drzwi przesuwne szklane do kuchni
systemy drzwi przesuwnych szklanych
drzwi przesuwne na wymiar cena
lustrzane kafelki kuchnia
drzwi przesuwne w kasecie cena
okragle lustra lazienkowe
kabiny prysznicowe wolnostojące 90x90
tanie drzwi przesuwne do pokoju
kabina natryskowa 90x90
drzwi przesuwne podwójne wewnętrzne
kabina prysznicowa walk in 90
szklane kabiny prysznicowe ceny
płytki szklane lustro
kabina prysznicowa z brodzikiem 80x80 wolnostojąca
kabiny prysznicowe szklane 80x80

płytki lustrzane cena płytki lustrzane do kuchni lustrzane kafelki lustrzane płytki kafelki lustrzane płytki schodowe płytki kamienne plytki podlogowe płytki granitowe płytki lustrzane płytki klinkierowe płytki na schody zewnętrzne płytki ścienne płytki gresowe płytki na schody płytki ceramiczne płytki elewacyjne płytki tarasowe płytki drewnopodobne płytki do łazienki płytki płyty betonowe płytki do kuchni płytki podłogowe płytki łazienkowe

płytki lustrzane cena
płytki lustrzane do kuchni
lustrzane kafelki
lustrzane płytki
kafelki lustrzane
płytki schodowe
płytki kamienne
plytki podlogowe
płytki granitowe
płytki lustrzane
płytki klinkierowe
płytki na schody zewnętrzne
płytki ścienne
płytki gresowe
płytki na schody
płytki ceramiczne
płytki elewacyjne
płytki tarasowe
płytki drewnopodobne
płytki do łazienki
płytki
płyty betonowe
płytki do kuchni
płytki podłogowe
płytki łazienkowe
Zaufane Opinie IdoSell
4.52 / 5.00 182 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-03-22
Mega polecam wszystko jak się należy,szybko,sprawnie, bardzo dobry kontakt
2022-07-10
Szybko, sprawnie, jedynie popracowałabym nad lepszym zabezpieczeniem przesyłki, karton dotarł uszkodzony, na szczęście lustro było całe.
pixel